Сигурност и дискретност

Дата на последна актуализация: 25 април 2011

 

Дата на последна актуализация: 25 април 2011

 1. Въведение
  1. Настоящата политика (заедно с нашите Условия за ползване) определя рамката, в която ще използваме цялата лична информация за вас, събирана от „Бевъридж Партнърс Уърлдуайд (Юръп) АГ“ [Beverage Partners Worldwide (Europe) AG] („ние“, „нас“, „наш“ или „BPW“) или предоставена ни от вас чрез www.nestea.bg.
  2. Стремим се към максимална прозрачност относно въпроса как и защо използваме лична информация за вас. Ако представената по-долу информация не отговаря на въпросите ви напълно, се свържете с нас. Ще се радваме да помогнем.
 2. Каква лична информация събираме?
  1. Ще събираме лична информация за вас, когато ни я предоставяте на този уебсайт, например при абониране за информационни бюлетини, поискване на информация или друго взаимодействие с този уебсайт.
  2. Ще събираме лична информация като:

   ° вашето име, адрес, телефонен номер и адрес на електронна поща;
   ° демографска информация, например дата на раждане, пол и пощенски код;
   ° информация, която предоставяте на този уебсайт, включително, но не само информацията, предоставена при поискването на или абонирането за услуга, регистрирането като потребител или включването в организиран от нас конкурс или промоция;
   ° информация от анкети, провеждани от нас с проучвателна цел, ако решите да дадете своите отговори;
   ° съобщения, които ни изпращате, например за да съобщите за проблем или да дадете отзив във връзка с уебсайта; и
   ° данни за посещенията ви на уебсайта, включително, но не само информация за трафика, местоположението и ресурсите, до които осъществявате достъп.
  3. Можем да съчетаваме личната информация, която предоставяте на този уебсайт, с друга информация, която ни давате или която получаваме от трети лица, например когато придобиваме демографска информация за вас.
 3. Как използваме вашата лична информация?
  1. Можем да използваме личната информация за вас, с която разполагаме, по следните начини:

   ° за да отговаряме на ваши искания за информация;
   ° за да ви предоставяме възможност за участие във всякакви интерактивни функционалности на нашите услуги, например конкурси и жребии, когато решите да се включите в тях;
   ° за да ви предоставяме маркетингова информация относно нашите продукти или услуги (например информационни бюлетини), която искате от нас или която преценим, че би могла да ви интересува, ако сте указали, че желаете да се свързваме с вас за такива цели;
   ° за да предоставяме обслужване и поддръжка на клиента;
   ° за да усъвършенстваме уебсайта, комуникациите, продуктите и услугите си;
   ° с проучвателна цел;
   ° за да осигуряваме представяне на съдържанието в уебсайта по най-ефективния за вас начин; и
   ° за цели, наложени или позволени от закона.

   Вашата лична информация може да се обработва на места извън Европейското икономическо пространство (ЕИП), в които е възможно законите за защита на данните да не осигуряват същото равнище на защита като в държавата, от която сте изпратили своята лична информация. Преди всяко такова обработване ще вземаме мерки, за да гарантираме, че вашата лична информация ще бъде добре защитена.
 4. Маркетингови предпочитания
  1. Ако сте дали съгласието си, ние или свързаните с нас лица можем да ви предоставяме информация относно продукти, услуги и промоции, които според нас или тези лица биха били от интерес за вас. Можете да променяте решението си в тази връзка и да премахвате и добавяте свое съдържание по всяко време, като ни пишете по електронната поща на адрес Nestea-NationWebsiteInfo@bevpart.ch, като ни се обадите по телефона на номер +41 (0) 447 770 600 или като изпратите писмо на адрес Baslerpark, Mürtschenstrasse 27, 8048 Zurich, Switzerland.
  2. Всички писма по електронната поща и информационни бюлетини от този сайт ви дават възможността да укажете, че не желаете повече подобна кореспонденция.
 5. „Бисквитки“ [cookies]
  1. „Бисквитките“ са малки текстови файлове, които посещаваните от вас сайтове записват в компютъра ви. Те се използват широко и осигуряват функционирането или по-ефективното функциониране на сайтовете; благодарение на тях собствениците на уебсайтове получават бизнес и маркетингова информация.
  2. За повече информация относно „бисквитките“ и начините да предотвратите записването на „бисквитки“ или да изтриете съществуващите „бисквитки“ от твърдия диск, посетете следния уебсайт: http://www.allaboutcookies.org. Имайте предвид обаче, че ако забраните записването на „бисквитки“, това може да ви отнеме възможността да използвате всички функции на този уебсайт.
  3. Можем да използваме „бисквитките“:

   ° за да поддържаме връзката ви с този уебсайт;
   ° за да броим анонимно посетителите на този уебсайт;
   ° за да записваме в коя държава се намирате и какъв език предпочитате;
   ° за сигурност.
  4. Запазваме си правото в бъдеще да напасваме събрана от „бисквитките“ информация с всякаква ваша лична информация, която сте ни предоставили, за целите, представени в тази политика за защита на личните данни.
 6. Препращане към приятел
  1. Ако изпратите на свой приятел писмо или картичка от този сайт, предоставената от вас препращаща информация (имена и адреси на електронна поща) се използва еднократно с цел улесняване на комуникацията и не се задържа от BPW занапред. Данните на приятеля ще бъдат запазени от уебсайта само ако при посещението си той избере да се регистрира.
 7. Споделяме ли вашата лична информация с други лица?
  1. Свързаните с нас лица
   Можем да споделяме вашата лична информация със свързаните с нас лица с цел по-лесно осъществяване на дейността ни и експлоатиране на този уебсайт, а ако сте дали съгласието си – и за маркетингови цели. Свързаните с нас лица включват The Coca-Cola Company, Nestle S.A., Beverage Partners Worldwide S.A. и свързани организации.
  2. Нашите партньори
   Възможно е понякога да встъпваме в специални отношения с друго дружество, което не е собственост на BPW и не е свързано с нас, за да осигуряваме допълнителна функционалност на този уебсайт. Тези специални отношения могат да бъдат с контрагенти, спонсори и уебсайтове, в които осъществяваме ко-брандинг. Всяка лична информация, която предоставяте на някой от уебсайтовете – обект на ко-брандинг, ще се споделя с тези трети лица, явяващи се наши партньори. Като участвате в дейности или предоставяте своята лична информация на тези уебсайтове, давате съгласието си да предоставяме вашата лична информация на тези трети лица. Тъй като същите ще използват вашата лична информация в съответствие със собствените си практики за защита на личните данни, следва да се информирате от сайтовете им относно политиките им за защита на данните.
  3. Нашите подизпълнители, представители и доставчици
   Можем да използваме доставчици – трети лица, приели да пазят личната информация по сигурен начин и в тайна, които да ни помагат в осъществяването на дейността ни и експлоатирането на този уебсайт или да администрират дейности от наше име. Възможно е да споделяме вашата лична информация с тези трети лица със споменатите ограничени цели. Ако например участвате в дейност за награда или печалба, ще споделим лично идентифицираща ви информация със своите агенции за организиране на игри и промоции.
  4. Други организации
   Можем да разкриваме вашата лична информация на други трети лица:

   ° съгласно позволеното от закона;
   ° в случай на прехвърляне на собствеността или активите или на фалит или несъстоятелност на BPW, като в този случай можем да разкрием вашата лична информация на евентуалния продавач, купувач или администратор на дейността или активите;
   ° по съображения за сигурност и с цел предотвратяване и разкриване на измами;
   ° ако бъдем задължени да разкрием или споделим вашата лична информация с цел спазване на правно задължение, налагане или прилагане на нашите Условия за ползване или други споразумения; или за да защитаваме своите права, имущество или безопасност, както и тези на нашите клиенти или трети лица. Това включва обмен на информация с други дружества и организации с цел предотвратяване на измами и намаляване на кредитния риск; или
   ° с цел защита на интересите или безопасността на BPW и останалите посетители на уебсайта.
 8. Какво става с вашата лична информация, когато се публикува хипервръзка от или към друг сайт?
  1. Уебсайтът може да съдържа хипервръзки към и от други уебсайтове, които не се експлоатират от нас. Ние не носим отговорност за практиките за защита на данните, прилагани от тези други сайтове, нито за съдържанието на последните. Препоръчваме ви да се запознавате с политиката за защита на личните данни на притежаваните от трети лица уебсайтове, в които влизате чрез хипервръзки от уебсайта.
 9. Как пазим сигурността на вашата лична информация?
  1. BPW полага търговски оправданите усилия, за да опазва сигурността на личната информация. Прилагаме мерки за сигурност на уебсайта, за да предотвратяваме загубата и промяната на контролираната от него информация, както и злоупотребата с тази информация.

   За съжаление преносът на информация по интернет не е напълно сигурен. Макар че ще направим всичко възможно, за да опазим личната ви информация, не можем да гарантираме сигурността й при предаване към уебсайта; предаването на информация е на ваш собствен риск. Съответно не можем да отговаряме за загуба, повреждане или неправомерно придобиване на предоставена на уебсайта лична информация или за щети в резултат на подобна загуба, повреда или неправомерен достъп. Щом получим вашата лична информация, ще приложим строги процедури и функционалности за сигурност, за да предотвратим неправомерен достъп. Достъпът до нашите бази данни, в които се пази информацията например, се документира и се предоставя ограничено, само на персонала, на когото това е необходимо.
  2. Определени дейности се защитават чрез криптираща технология за сигурност на съобщенията, наречена SSL, например при редактирането на демографския ви профил. SSL (от Secure Sockets Layer - „протокол на защитени сокети“) е метод на скриване на информацията, така че други лица да не могат да я улавят и четат, когато се изпраща между клиента (вашия компютър) и сървъра (уебсайта).
 10. Достъп до вашата лична информация
  1. Вие предоставяте лична информация напълно доброволно. Не сте задължени да я предоставяте. Имате право на достъп до и заличаване, актуализиране и коригиране на личната информация за вас, с която разполагаме, в съответствие със законодателството на Европейския съюз в областта на защитата на данните. Възможно е исканията за подобно действие, отправени към нас, да се изпълняват срещу такса, която не надвишава позволената от приложимото законодателство сума. Моля, използвайте посочените по-долу данни за контакт, за да отправите искане за достъп до притежаваните от нас данни за вас.
 11. Актуализиране на вашата лична информация
  1. Можете да проверявате и актуализирате информацията за вас, с която разполагаме, по следните начини:

   ° по електронна поща на следния адрес: Nestea-NationWebsiteInfo@bevpart.ch
   ° по конвенционална поща на следния пощенски адрес:

   Beverage Partners Worldwide
   Baslerpark, Mürtschenstrasse 27,
   8048 Zürich, Schweiz.

   Щом се свържете с нас, ще актуализираме данните възможно най-скоро.
 12. Ще променяме ли настоящата политика?
  1. Запазваме си правото да нанасяме промени в тази политика за защита на личните данни. Ако направим такава промяна, тя ще бъде публикувана тук.
  2. Насърчаваме ви редовно да проверявате тази страница, тъй като в случай че продължите да използвате уебсайта след промяна на настоящата политика за защита на личните данни, ще се смята, че приемате промяната.
 13. Кои сме ние
  1. Този уебсайт е собственост на и се експлоатира от „Бевъридж Партнърс Уърлдуайд (Юръп) АГ“ [Beverage Partners Worldwide (Europe) AG] (регистрационен номер CH-020.3.021.991-4), със седалище на адрес: „Баслерпарк“, „Мюртшенщрасе“ № 27, Цюрих 8048, Швейцария [Baslerpark, Mürtschenstrasse 27, 8048 Zurich, Switzerland], № за ДДС: 551 179.
  2. За повече информация относно практиките ни за защита на данните се свържете с нас на адрес:

   Beverage Partners Worldwide
   Baslerpark, Mürtschenstrasse 27
   8048 Zürich, Schweiz.